บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน) 500 หมู่ 3 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ลงทะเบียนสินเชื่อออนไลน์

รายละเอียดการติดต่อกลับ

*กรอกรหัสไปรษณีย์ให้ครบ 5 หลัก

*เป็นเจ้าของหลักประกันไม่ต้องมี
คนค้ำ

อนุมัติไว

ไม่ใช้เอกสารรายได้

• อายุ 20 - 70 ปี
• เป็นเจ้าของหลักประกัน
• หลักประกันปลอดภาระหนี้

เงื่อนไขผู้กู้

เงื่อนไขหลักประกัน

รถจักรยานยนต์ และรถยนต์
• รถจักรยานยนต์ อายุรถสูงสุด 20 ปี
  รถยนต์ อายุรถสูงสุด 25 ปี
• ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.68% ต่อเดือน*
• ปิดสด ลดดอกเบี้ย 100%

หลักฐานในการสมัคร
• บัตรประชาชนตัวจริง
• ทะเบียนบ้านตัวจริง
• เล่มทะเบียนรถตัวจริง
• หน้าสมุดบัญชี
• รถที่ต้องการนำมาทำสินเชื่อ


โฉนดที่ดิน บ้าน อาคาร ห้องชุด
• รับโฉนด ที่ดิน, บ้าน, คอนโด 
• ดอกเบี้ยเริ่มต้น 15% ต่อปี*
• ปลอดภาระหนี้กู้ได้ทันที 
• เลือกผ่อนได้สูงสุด 72 งวด

เอกสารในการสมัคร
• บัตรประชาชนตัวจริง
• ทะเบียนบ้านตัวจริง
• โฉนดตัวจริง
• ใบประเมินราคาที่ดิน
• หน้าสมุดบัญชี
• ใบปลอดหนี้ค่าส่วนกลาง

(คอนโด,ห้องชุด/อาคารชุด,
ทาวโฮม-ทาวน์เฮ้าส์, บ้านในโครงการ)


รถมอเตอร์ไซค์
• กรณีไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ให้บริการของสาขา
  และอยู่อาศัยหรือทำงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
• กรณีรับเงินสดทันทีที่สาขา บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์กรณีจำนวนเงินที่ได้รับไม่เกิน 100,000 บาท
• รับป้ายทะเบียนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ให้บริการ
• การอนุมัติสินเชื่อ พิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิตของรถ รวมทั้งรายได้ และคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
• อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ
• การพิจารณาสินเชื่อขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สามารถทำได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รถยนต์
• กรณีไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ให้บริการของสาขา
  และอยู่อาศัยหรือทำงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
• รับป้ายทะเบียนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ให้บริการ
• ไม่ต้องมีเอกสารรายได้ กรณีขอสินเชื่อไม่เกิน 300,000 บาท
• การอนุมัติสินเชื่อ พิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิตของรถ รวมทั้งรายได้ และคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
• อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของบริษัทฯ

หมายเหตุ*
การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

รายละเอียด

ไมใช้สลิป

การกดส่งข้อมูล ถือว่าคุณอ่านและรับทราบ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรียบร้อยแล้ว